NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – POMOCNIK MUZEALNY

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

ALEJA WARSZAWSKA 96

20-824 LUBLIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

POMOCNIK MUZEALNY

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie;

 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy
  od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem);

 • dobra organizacja pracy;

 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;

 • umiejętność pracy w zespole;

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • prace związane z utrzymaniem czystości i stanu sanitarnego
  w pomieszczeniach budynków Muzeum przeznaczonych do pracy, zapleczu socjalnym, sanitariatach publicznych;

 • bieżący monitoring oraz wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenu Muzeum w należytym porządku;

 • uzupełnianiu środków higieny osobistej w sanitariatach;

 • dezynfekcja powierzchni;

 • wykonywanie prac porządkowych w najbliższym otoczeniu budynków;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • List motywacyjny,

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia
18 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Muzeum Wsi Lubelskiej
w Lublinie, Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl