NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACJI

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

 ALEJA WARSZAWSKA 96

20-824 LUBLIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACJI

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji, budownictwa lub stosunki międzynarodowe;
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej;
 • dobra znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny;
 • znajomość obsługi komputera z wykorzystaniem środowiska Windows, pakietu
  MS Office, Internetu, narzędzi komunikacji elektronicznej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, prac administracyjno-biurowych, oraz prowadzenia korespondencji służbowej;
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy od poniedziałku
  do niedzieli zgodnie z harmonogramem);
 • dobra organizacja pracy; terminowość, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;

 

MILE WIDZIANE:

 • znajomość innych języków obcych;
 • udział w projektach międzynarodowych;
 • doświadczenie w pisaniu grantów;
 • wiedza z zakresu budownictwa;

 

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • prowadzenie dokumentacji administracyjnej oraz wykonywanie zadań administracyjno-biurowych;
 • prowadzenie korespondencji z urzędami administracji publicznej;
 • budowanie pozytywnego wizerunku instytucji z partnerami i kontrahentami;
 • przygotowywanie różnego rodzaju umów;
 • obsługa fotograficzna obiektów muzealnych, wydarzeń muzealnych oraz aktywny
  udział w wydarzeniach muzealnych;
 • pozyskiwanie środków na różnego rodzaju przedsięwzięcia;
 • zastępowanie pracownika w sekretariacie podczas jego nieobecności;
 • przygotowywanie pism, reklamacji, zapytań ofertowych i innych dokumentów, których sporządzenie ma na celu prawidłowe funkcjonowanie Działu;
 • sporządzanie sprawozdań, raportów, zestawień oraz innej dokumentacji  
   wynikającej z zadań realizowanych przez Dział;
 • udział w pracach organizacyjnych i porządkowych związanych z wydarzeniami muzealnymi organizowanymi na terenie Muzeum oraz bieżący monitoring wykonywanych prac związanych z utrzymaniem terenu muzeum w należytym porządku;
 • prowadzenie działalności usługowej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru objętego zakresem działania Muzeum, m. in. poprzez wynajem obiektów, terenu; organizację i pozyskiwanie klientów na imprezy okolicznościowe oraz monitorowanie kalendarza w powyższym zakresie;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wynajmem obiektów i terenów;
 • inicjowanie, projektowanie i prowadzenie działań marketingowych promujących ofertę kulturalną, gospodarczą i turystyczną Muzeum;
 • prowadzenie strony internetowej i Facebook w zakresie oferty komercyjnej, kulturalnej, turystycznej i gospodarczej Muzeum Wsi Lubelskiej;

 

 

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;
 • możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego;
 • dofinansowanie do wakacji pracowników,
 • możliwość awansowania na wyższe stanowiska.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe związane z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych w administracji publicznej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia
27 listopada 2023 r. do godz. 12.00 w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej
w Lublinie, Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl