NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – Pomocnik muzealny

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – POMOCNIK MUZEALNY

ILOŚĆ ETATÓW: 1

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie: zasadnicza szkoła zawodowa;
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem);
 • dobra organizacja pracy;
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • prowadzenie spraw związanych z hodowlą zwierząt w szczególności z hodowlą koni na terenie Muzeum w tym sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami;
 • wykonywanie bieżących prac polowych i gospodarczych oraz pokazów tych prac podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum: utrzymywanie gleb w należytej strukturze, wykonywanie zaplanowanych zasiewów zbóż jarych i ozimych, roślin pastewnych, zachowawczych, traw łąkowych – pastewnych, wykonywanie prac związanych z pielęgnacją upraw, zwalczaniem chwastów i szkodników, wykonywanie robót porządkowych w pomieszczeniach inwentarskich – gospodarczych na podwórkach i zagrodach;
 • zagospodarowywanie przyrodnicze siedlisk odwzorowanych w skansenie – ogródki przydomowe, warzywniki, sady, drzewa i krzewy, uprawy itp.;
 • wykonywanie prac związanych z usadowieniem architektury ogrodowej;
 • zakładanie i pielęgnacja trawników;
 • porządkowanie niezagospodarowanych terenów, ich formowanie i niwelacja;
 • kształtowanie i całoroczna pielęgnacja występujących na terenie Muzeum wartości przyrodniczych i krajobrazowych, adaptowanie ich dla potrzeb ekspozycji skansenowskiej oraz utrzymanie w należytym stanie terenów niezagospodarowanych ekspozycyjnie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 30.08.2021 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl