NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
– pomocnik muzealny

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

ALEJA WARSZAWSKA 96

20-824 LUBLIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

POMOCNIK MUZEALNY

Liczba etatów: 1

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: Historia, Pedagogika;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy);
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;

 

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym;
 • umiejętność obsługi platform internetowych;
 • umiejętność redagowania tekstów;

 

 

OBOWIĄZKI NA STANOWISKU PRACY:

 • inicjowanie, projektowanie i prowadzenie działań marketingowych promujących ofertę dydaktyczną, kulturalną i gospodarczą Muzeum;
 • budowanie wizerunku Muzeum w sieci poprzez m.in. aktualizowanie strony internetowej Muzeum, w tym jej wersji anglojęzycznej, oraz prowadzenie działań w obszarze „social media”;
 • współpraca z mediami; redagowanie komunikatów przekazywanych mediom, informowanie o bieżącej działalności Muzeum, inicjowanie kontaktów oraz odpowiadanie na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedstawicieli mediów;
 • promocja i popularyzacja Muzeum w mediach poprzez udział w audycjach, wywiadach
  i rozmowach związanych m.in. z tematyką aktualnych wydarzeń muzealnych, prowadzonych zajęć, warsztatów, pokazów, jak również nawiązujących do kalendarza obrzędowego i gospodarskiego, stosownie do potrzeb Muzeum i przedstawicieli mediów;
 • promocja i popularyzacja Muzeum poprzez udział w przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne w tym m.in. w konferencjach, sympozjach, eventach, szkoleniach, warsztatach, targach, spotkaniach okolicznościowych;
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami Muzeum na wszystkich etapach planowania
  i realizacji poszczególnych projektów i wydarzeń;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej;
 • bieżący monitoring mediów;
 • prowadzenie prac związanych z informacją wizualną i reklamą Muzeum;
 • koordynacja dystrybucji materiałów promocyjnych.

 

OFERUJEMY :

 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 29 maja 2023 r.
do godz. 12.00
w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,  Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl