NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – pomocnik muzealny

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

ALEJA WARSZAWSKA 96

20-824 LUBLIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

POMOCNIK MUZEALNY

Liczba etatów: 1

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: Architektura krajobrazu, Ogrodnictwo;

 • umiejętność planowania i organizacji pracy,

 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy);

 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;

 • umiejętność pracy w zespole;

 

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

 • znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym;

 • umiejętność projektowania ogrodów;

 

OBOWIĄZKI NA STANOWISKU PRACY:

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką drzewostanem na terenie MWL;

 • nasadzanie drzew i krzewów;

 • cięcia pielęgnacyjne i formujące;

 • wycinanie samosiejek i odrostów;

 • odchwaszczanie;

 • pielęgnacja ogrodów, rabat i klombów;

 • zakładanie inspektów i pielęgnacja roślin;

 • zasilanie roślin nawozami organicznymi i mineralnymi;

 • przygotowywanie gleby pod uprawy;

 • nasadzanie i pielęgnacja roślin na terenie MWL;

 • formowanie kompostów i produkcja ziemi ogrodniczej;

 • pomoc przy opiece nad inwentarzem;

 • wykonywanie pracy na wysokości powyżej 3 metrów;

 

OFERUJEMY :

 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;

 • wysoki standard warunków pracy;

 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 17 lutego 2023 r.
do godz. 12.00
w sekretariacie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl