NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – POMOCNIK MUZEALNY

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – POMOCNIK MUZEALNY

 WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie;
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy
  od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem);
 • dobra organizacja pracy;
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • prace związane z utrzymaniem czystości i stanu sanitarnego
  w pomieszczeniach budynków Muzeum przeznaczonych do pracy, zapleczu socjalnym, sanitariatach publicznych;
 • bieżący monitoring oraz wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenu Muzeum w należytym porządku;
 • uzupełnianiu środków higieny osobistej w sanitariatach;
 • dezynfekcja powierzchni;
 • wykonywanie prac porządkowych w najbliższym otoczeniu budynków;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 20 stycznia 2022 r. do godz. 14.00 w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,  Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl