NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – OPIEKUN EKSPOZYCJI MUZEALNEJ

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Aleja Warszawska 96

20-824 Lublin

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

OPIEKUN EKSPOZYCJI MUZEALNEJ

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem w godzinach od 9.00 do 17.00)
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym mile widziana

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Sprawowanie bezpośredniej opieki nad obiektami udostępnionymi
  do zwiedzania oraz ich najbliższym otoczeniem
 • Wykonywanie prac porządkowych: utrzymanie czystości wewnątrz
  i na zewnątrz obiektów muzealnych
 • Udostępnianie ekspozycji grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym
 • Utrzymanie sprawnej obsługi ruchu zwiedzających oraz dbanie
  o bezpieczeństwo zbiorów na ekspozycji
 • Udział w wydarzeniach muzealnych
 • Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu muzealnej ekspozycji

 

Wymagane dokumenty:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie,
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 10 maja 2019 r. w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie ul. Al.Warszawska 96
lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl