NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
– młodszy renowator

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

ALEJA WARSZAWSKA 96

20-824 LUBLIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

MŁODSZY RENOWATOR

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem obiektów Muzeum w należytym stanie technicznym;

 • wykonywanie zabiegów profilaktyki konserwatorskiej przy obiektach zabytkowych stałych i przenośnych, małej architektury drewnianej;

 • wykonywanie prac profilaktycznych, renowacyjnych i konserwatorskich przy muzealiach z dziedziny kultury materialnej; maszyn i urządzeń mechanicznych, narzędzi rolniczych i rzemieślniczych, środków transportu i innych przedmiotów wyposażenia obiektów gospodarczych;

 • wykonywanie doraźnych robót budowlanych i remontowych;

 • wykonywanie pracy na wysokości powyżej 3 metrów;

 • wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych obiektów muzealnych;

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie zawodowe, zawodowe, mile widziany tytuł technika renowacji elementów architektury, technika robót wykończeniowych drewnem w budownictwie, kwalifikacje snycerskie, technika budownictwa.

 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem);

 • dobra organizacja pracy;

 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;

 • doświadczenie zawodowe z zakresu wykonywania robót konserwatorskich, budowlanych i remontowych oraz przy pracach rozbiórkowych drewna;

 • dobry stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 metrów;

 • umiejętność pracy w zespole;

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,

 • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;

 • możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego;

 • dofinansowanie do wakacji pracowników,

 • możliwość awansowania na wyższe stanowiska.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia
30 listopada 2022 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Muzeum Wsi Lubelskiej
w Lublinie, Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy:
rekrutacja@skansen.lublin.pl