NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – KASJER

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

 1. Aleja Warszawska 96

20-824 Lublin

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. obsługi zwiedzających

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 4 lata,
 • Dodatkowe atuty- znajomość języków obcych,
 • Dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel ),
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych,
 • Dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem w godzinach od 9.00 do 17.00,
 • Umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność
 • Dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Muzeum oraz innych powierzonych materiałów,
 • Sporządzanie raportów dziennych i miesięcznych, rozliczanie się
  z dziennych utargów,
 • Przyjmowanie zgłoszeń grup wycieczkowych oraz koordynowanie ruchem zwiedzających
 • Informowanie o bieżących wydarzeniach muzealnych oraz ofercie edukacyjnej,
 • Wystawianie faktur,
 • Obliczanie i przygotowywanie frekwencji,
 • Dyżury na ekspozycji muzealnej  stosownie do potrzeb.

Wymagane dokumenty:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie,
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r.  osobiście w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Al. Warszawska 96 lub na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl.