NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ASYSTENT KONSERWATORSKI  

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT KONSERWATORSKI  
(umowa na zastępstwo z możliwością przedłużenia)

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: Historia sztuki, Konserwacja drewna, Konserwacja dzieł sztuki;
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy
  od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem);
 • dobra organizacja pracy;
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;
 • doświadczenie zawodowe przy pracach konserwatorskich i renowacyjnych przy meblach, eksponatach i w rzemiośle artystycznym;
 • znajomość specyfiki pracy w muzeum;
 • doświadczenie w zakresie konserwacji drewnianych elementów architektonicznych i konstrukcyjnych;
 • dobry stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej
  3 metrów;
 • umiejętność pracy w zespole;

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • konserwacja i renowacja muzealiów m.in.: meble, przedmioty drewniane, rzemiosło artystyczne;
 • wykonywanie zabiegów profilaktyki konserwatorskiej przy obiektach
  zabytkowych architektury drewnianej w zakresie ustalonym przez Kierownika Działu;
 • wykonywanie pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem obiektów Muzeum
  w należytym stanie technicznym;
 • współpraca z innymi działami w Muzeum w celu realizacji powierzonych zadań;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 20 stycznia 2022 r. do godz. 14.00 w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,  Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl