Nabór na stanowisko pracy: Kierownik Działu Etnograficznego

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
ul. Aleja Warszawska 96
20-824 Lublin

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
KIEROWNIK DZIAŁU ETNOGRAFICZNEGO

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: historia, historia sztuki, etnologia, etnografia, archeologia, muzealnictwo
 • wiedza z zakresu architektury ludowej, kultury materialnej, sztuki ludowej i folkloru
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym minimum 8 lat
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • komunikatywność
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz korzystania w pracy z pakietu MS Office
 • umiejętności wyznaczania i realizacji celów z zakresu pracy działu
 • doświadczenie w organizowaniu wystaw
 • publikacje naukowe z zakresu historii sztuki i architektury

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • Organizowanie pracy w dziale oraz nadzór nad prawidłową, terminową i zgodną
  z obowiązującymi przepisami prawa realizacją przez pracowników zadań
 • Nadzór nad prowadzeniem badań
 • Organizacja i nadzór merytoryczny nad ekspozycjami stałymi i czasowymi
 • Prowadzenie nadzoru etnograficznego nad pracami budowlanymi na terenie Muzeum
 • Prowadzenie działalności wystawienniczej, dydaktycznej, konsultacyjnej i popularyzatorskiej
 • Nadzór nad gromadzeniem i archiwizowaniem materiałów naukowych
 • Nadzór nad opracowywaniem dokumentacji naukowej muzealiów pozyskanych przez Muzeum
 • Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ewidencją, ochroną i ruchem muzealiów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 27 września 2019 r. do godziny 12:00, w sekretariacie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie ul. Al. Warszawska 96
lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl