Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie otrzymało dofinansowanie
na realizację projektu „Archiwizacja, opracowanie i udostępnianie Zbiorów Folkloru Muzycznego Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Etap I”.

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Archiwizacja, opracowanie i udostępnianie Zbiorów Folkloru Muzycznego Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Etap I”.

Przedsięwzięcie to będzie dotowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Tradycyjna i Ludowa 2024. Projekt ma na celu kompleksowe uporządkowanie, opracowanie i udostępnienie Zbiorów Folkloru Muzycznego, tj. nagrań pieśni i muzyki tradycyjnej, wraz z istniejącą dokumentacją z Zasobów Naukowych Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Partnerami projektu są Instytut Nauk o Kulturze UMCS oraz Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN.

 

Więcej informacji już wkrótce!