KURS DLA KANDYDATÓW
NA PRZEWODNIKÓW
po Muzeum Wsi Lubelskiej

NABÓR ZAKOŃCZONY

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie organizuje Kurs dla kandydatów na przewodników. Czas trwania kursu: od 22 kwietnia do 28 maja 2022 r. Uczestnicy zdobędą wiedzę o ekspozycjach muzealnych oraz zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi oprowadzania po naszym Muzeum. 

Kurs jest adresowany do osób zainteresowanych historią Lubelszczyzny i lubiących pracę z ludźmi. Warunkiem jest średnie wykształcenie oraz niekaralność. Zajęcia będą się odbywać w piątki po południu oraz soboty na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej (al. Warszawska 96 w Lublinie). Opłata za kurs wynosi 200 zł. Ilość miejsc jest ograniczona. Szczegóły w zakładce Edukacja/Kurs przewodnicki https://skansen.lublin.pl/pl/edukacja/kurs-przewodnicki/