MUZEUM WSI LUBELSKIEJ realizuje zadanie
“Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w zakresie edukacji i kultury”

Muzeum Wsi Lubelskiej informuje, że realizuje zadanie ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: “Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w zakresie edukacji i kultury”.

Środki finansowe przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 250 000 zł, dotacja celowa z Budżetu Województwa Lubelskiego: 50 000 zł, wkład własny Muzeum Wsi Lubelskiej: 12 500 zł.

Zakupy w ramach projektu rozszerzą i uatrakcyjnią dotychczasową ofertę muzealną, w szczególności z zakresu zajęć sensorycznych, warsztatów edukacyjnych i muzealnych oraz kulturalnych. Planujemy wyposażyć sale Ratusza w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz meble konferencyjne. Dzięki wyposażeniu sali w nowoczesny sprzęt przez cały rok będą odbywały się zajęcia edukacyjne, sympozja, konferencje naukowe, wykłady, szkolenia, spotkania z twórcami ludowymi, artystami oraz pokazy filmów dokumentalnych i edukacyjnych.

Wyposażenie pracowni edukacyjnej w nowoczesny sprzęt informatyczny wraz z specjalistycznym oprogramowaniem, poprawi standardy pracy i umożliwi tworzenie nowych scenariuszy oraz ścieżek edukacyjnych.

Zakup sceny plenerowej wraz z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem, umożliwi organizację i realizację większej ilości wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, spektakli i wydarzeń związanych z obrzędowością ludową.

W ramach projektu, do nowopowstającej pracowni ceramicznej, zostanie zakupiony profesjonalny piec ceramiczny wraz z regałami do suszenia produktów ceramicznych powstałych podczas warsztatów.