MUZEUM SZKOLE
warsztaty edukacyjne
– zapisy

Szanowni Państwo!

We wrześniu 2021 r., po prawie dwuletniej przerwie, powracają w Muzeum Wsi Lubelskiej warsztaty muzealne Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu.Muzeum szkole”. Przypomnijmy, że są one realizowane przez Muzeum od 2002 roku.

Tym razem będzie to trzydniowy program edukacyjny w dniach
21-23 września (wtorek, środa, czwartek). W tych dniach, uczniowie przy udziale zaproszonych wykonawców z obszaru Lubelszczyzny, głównie Roztocza i południowego Podlasia oraz pracowników naszego Muzeum, wezmą udział w spotkaniach z dziedzictwem kulturowym regionu. Na ożywionych stanowiskach, zaprezentowane zostaną dawne zajęcia, z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi i technologii.

Aby umożliwić uczniom aktywny udział, w ramach programu zostały opracowane dwie 2,5-godzinne ścieżki tematyczne, z których każda składa się z pięciu ok. 25-minutowych stanowisk. W obrębie jednej trasy tematycznej będzie mogło poruszać się jednocześnie pięć grup. Spotkania odbywać się będą w dwóch turach: poranna, w godzinach 8.40-11.05 i popołudniowa, w godzinach 12.00-14.25.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy będą mogli aktywnie uczestniczyć w poszczególnych wydarzeniach zaplanowanych w tym czasie w Muzeum. Dlatego, podczas przemieszczania się grupy z jednego „przystanku” na drugi, będzie sposobność podpatrzenia także innych stanowisk.

Oto szczegółowy zestaw tematów dwóch ścieżek edukacyjnych zaplanowanych na trzy dni warsztatowe, tj. 21-23 września. W proponowanych trasach tematycznych uwzględniono elementy zabawy i rekreacji.

 

TRASY:

 

21 września

A. Przygotowanie tradycyjnego wiejskiego pożywienia

1) prezentacja prac przygotowujących wyrób mąki w wiatraku; 2) wypiek podpłomyków; 3) olejarstwo; 4) wyrób kaszy jaglanej w stępie; 5) użytkowanie ziół w gospodarstwie wiejskim.

B. Śladami ginących zawodów i umiejętności

1) przędzenie na przęślicy; 2) łubiarz; 3) pranie z zastosowaniem ługu; 4) garncarstwo; 5) sitarstwo.

 

22 września

A. Przygotowanie tradycyjnego wiejskiego pożywienia

1) prezentacja prac przygotowujących wyrób mąki w wiatraku; 2) garncarstwo; 3) olejarstwo; 4) kuchnia żydowska; 5) użytkowanie ziół w gospodarstwie wiejskim.

B. Sztuka ludowa

1) tkactwo; 2) szydełkowanie; 3) rzeźbiarz ludowy; 4) wprowadzenie do pisania ikon w cerkwi; 5) handel obnośny z dodatkami do ubioru świątecznego.

 

23 września

A. Wykorzystanie surowców roślinnych

1) tkaczka – wyrób „pereborów”; 2) łatacz; 3) młocka i oczyszczanie zboża; 4) powroźnik; 5) zabawy pastwiskowe.

B. Środki transportu i komunikacja

1) dawne miary; 2) kowalstwo; 3) szkutnik; 4) strażak; 5) w miasteczkowej agencji pocztowej.

 

W skład opłaty za udział w warsztatach wchodzi:

  • opłata za bilet warsztatowy: 30 zł od jednego uczestnika (w cenie zawarta jest opłata za przewodnika);

  • grupy mogą liczyć max. do 30 osób.

Muzeum jest w stanie zapewnić przewodnika tylko wcześniej zgłoszonym grupom. Jeden przewodnik może prowadzić grupę liczącą do 30 osób! W sytuacji, gdy grupa jest liczniejsza, należy umówić drugiego przewodnika. W celu rezerwacji wstępu dla grup, prosimy o kontakt z Działem Edukacji MWL, pod nr telefonu 81 533 85 13 w. 23, lub pocztą elektroniczną na e-mail: edukacja@skansen.lublin.pl.

Informator o wydarzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Muzeum Wsi Lubelskiej: www.skansen.lublin.pl

Ponadto informujemy, że następna edycja wydarzenia MUZEUM SZKOLE odbędzie się w maju 2022 r.

W przypadku skrajnie niesprzyjającej pogody lub obostrzeń ze względu na Covid-19, Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany formuły zajęć, a nawet ich odwołanie.