MUZEUM SZKOLE
27-28 września 2016 r.

 

Program edukacyjny „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu – Muzeum szkole” (27-28 września 2016) przygotowany przez zespół nauczycieli muzealnych, jak co roku skupił wokół szerokie grono odbiorców. W jesiennej edycji warsztatów wzięło udział ponad 1000 uczniów ze szkół Lubelszczyzny.

W dniach 27-28 września, uczniowie byli czynnie zaangażowani w poszczególnie zajęcia rzemieślnicze, gospodarskie czy obrzędowe jakie odbywały się codziennie lub okresowo w zagrodzie wiejskiej. Przy udziale zaproszonych wykonawców z obszaru Lubelszczyzny i muzealników oraz przewodników ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej zapoznali się bliżej z tradycyjnymi technologiami wytwarzania, narzędziami pracy oraz warunkami w jakich odbywała się praca w zagrodzie wiejskiej.

Kolejna edycja warsztatów „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu – Muzeum szkole” odbędzie się wiosną 2017 r.

 

fot. K. Wasilczyk