MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM
certyfikat dla Muzeum

Muzeum Wsi Lubelskiej ma przyjemność ogłosić, że znalazło się wśród laureatów konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” w kategorii: instytucje kultury i rozrywki.

Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” organizowany jest przez Prezydenta Miasta Lublin i Radę Seniorów Miasta Lublin. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie m.in. lokalnych instytucji, które w swoim codziennym funkcjonowaniu dostrzegają potrzeby osób starszych i posiadają dedykowaną dla tej grupy wiekowej ofertę. Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” wpisuje się w prowadzoną w Lublinie politykę społeczną, ukierunkowaną na wspieranie i promowanie aktywności najstarszych mieszkańców naszego miasta. Głównym jej celem jest wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia, wykluczeniu społecznemu oraz wskazywanie możliwości spędzania czasu wolnego.

Certyfikat dla Muzeum Wsi Lubelskiej z rąk zastępcy prezydenta Lublina ds. społecznych p.Moniki Lipińskiej odebrała p.Dyrektor Bogna Bender-Motyka.

 

 

fot. źródło:

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/oto-miejsca-przyjazne-seniorom-w-lublinie-lista-wyroznionych-firm-i-instytucji-zdjecia,n,1000253704.html

fot. Maciej Kaczanowski