„Lubelskie – wspólnie dla pszczół”
apel do rolników i sadowników

Muzeum Wsi Lubelskiej będące Sygnatariuszem listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka, przekazuje poniżej apel do rolników i sadowników w sprawie odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin  wystosowany w ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

 

 

Więcej o kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” (plik PDF)

 

Kontakt w sprawie kampanii możliwy jest za pośrednictwem skrzynki pocztowej: pszczoła@lubelskie.pl