LIST OTWARTY PREZESA STOWARZYSZENIA MUZEALNIKÓW POLSKICH