KURS PRZEWODNICKI

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie organizuje kurs dla kandydatów na przewodników po lubelskim skansenie. Nabór będzie trwał do 22 kwietnia br. Kurs rozpocznie się spotkaniem 26 kwietnia, planowane zakończenie kursu i egzamin – koniec czerwca 2024 r. Obejmować będzie zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z oprowadzaniem po naszym Muzeum.

Kurs jest skierowany do osób zainteresowanych historią regionu lubelskiego i lubiących pracę
z ludźmi. Warunkiem uczestnictwa jest min. średnie wykształcenie oraz niekaralność.

Zajęcia będą się odbywać w piątki po południu, soboty i niedziele na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej (al. Warszawska 96 w Lublinie). Opłata za kurs wynosi 200 zł. Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej. Należy wypełnić formularz rekrutacyjny i wysłać go adres edukacja@skansen.lublin.pl. Do formularza należy dołączyć wypełnione oświadczenie o niekaralności., dokumenty do pobrania oraz więcej informacji dostępne są na stronie pod adresem: KURS PRZEWODNICKI

Osoba do kontaktu- Zofia Fulman telefon: +48 81 533-85-13 lub 533-31-37 wew. 22

 

Więcej szczegółowych informacji wkrótce.