KONKURS NA
„Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2023”

Nasze muzeum bierze udział w tegorocznej edycji konkursu tegorocznej edycji konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2023”, którego organizatorem jest Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna. Rywalizacja przebiega dwutorowo: zgłoszenia są oceniane przez kapitułę konkursową, w skład której wchodzą specjaliści z dziedziny turystyki oraz przedstawiciele mediów regionalnych i ogólnopolskich. Zgłoszenia poddawane są ocenie, a laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają rekomendację LROT do etapu ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CETRYFIKAT POT”, który przeprowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Jednocześnie, do 3 października, trwa głosowania internautów. Uprzejmie prosimy o wsparcie obydwu naszych aplikacji: dotyczącej wydarzeń cyklicznych, oraz naszej placówki jako całości. Z góry dziękujemy!!

https://www.facebook.com/events/598366522273885/?ref=newsfeed