KONIKI BIŁGORAJSKIE
w Muzeum

W ramach prowadzonej współpracy między Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie i Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, w dniu 12 kwietnia 2018 r., Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Lubelskim przekazał na rzecz Muzeum trzy ogiery ze stada koników biłgorajskich.

Przekazane zwierzęta niewątpliwie wpłyną na różnorodność inwentarza Muzeum Wsi Lubelskiej, a ich obecność przyczyni się do wzbogacenia wizerunku dawnych wiejskich zagród prezentowanych w lubelskim skansenie.