KONFERENCJA PRASOWA
I METODYCZNA
15 i 16 grudnia 2021
-fotorelacja

W dniach 15 i 16 grudnia 2021 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej odbyły się kolejno konferencja prasowa i metodyczna. Konferencje promowały najnowsze wydawnictwo Muzeum Wsi Lubelskiej pt. „Wieś-dwór-miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada”. Autorami publikacji są: Grzegorz Miliszkiewicz, Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz i Halina Stachyra.

 

Wydawnictwo powstało w ramach zadania Wieś – dwór – miasteczko. Przygotowanie i wydanie katalogu ekspozycji i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Poniżej fotorelacja z konferencji (fot. K. Wasilczyk):

15 grudnia 2021 r. (konferencja prasowa)

 

 

16 grudnia 2021 r. (konferencja metodyczna)