Konferencja naukowo-szkoleniowa „Muzeum medycyny we współczesnej edukacji medycznej i popularyzacji nauki”

Uniwersytet Medyczny w Lublinie wraz z Politechniką Lubelską organizują w dniu 29 lutego 2024 konferencję naukowo-szkoleniową poświęconą roli, jaką muzeum medycyny może odegrać we współczesnej edukacji medycznej i popularyzacji nauki.

Program konferencji obejmuje wystąpienia i dyskusje panelowe z udziałem ekspertów z dziedziny muzealnictwa, edukacji medycznej i nauki. Przygotowano trzy sesje naukowe oraz debatę o roli muzeum medycyny w edukacji medycznej i popularyzacji nauki.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej wydarzenia: muzeummedycyny.umlub.pl

Tam też znajdziecie Państwo szczegółowy program konferencji.

Serdecznie zapraszamy!