JAK MOGĘ POMÓC PSZCZOŁOM?
Konkurs plastyczny dla dzieci

Muzeum Wsi Lubelskiej zachęca dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym  pt. „Jak mogę pomóc pszczołom?” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

Głównym celem Konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o roli i znaczeniu pszczół zarówno miodnych, jak i dzikich. Konkurs ukierunkowany jest na zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, w tym na utrzymanie bioróżnorodności flory regionu lubelskiego, równowagi między gatunkami i prawidłowego działania całego ekosystemu oraz podniesienia i utrzymania walorów estetycznych, a także na pobudzanie u dzieci kreatywności i zainteresowania otaczającą ich przyrodą oraz osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za stan środowiska.

 

Prace konkursowe należy przesłać do 25 maja 2020 r.

 

 

Więcej informacji na temat konkursu poniżej:

Jak mogę pomóc pszczołom?

Regulamin

https://www.lubelskie.pl/pszczola/dla-dzieci-i-mlodziezy/.

 

 

*Konkurs organizowany jest we współpracy z:

-Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (współorganizator),

-Kuratorium Oświaty w Lublinie (współorganizator),

-Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych (partner konkursu).