INWESTYCJA W RAMACH ZADANIA „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MUZEALNEJ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZBIORÓW programu rządowego Infrastruktura Kultury”
– zakończona

Informujemy, że w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie zakończono prace nad budową magazynu zbiorów. Inwestycja została zealizowana w ramach zadania Rozwój infrastruktury muzealnej w zakresie bezpieczeństwa zbiorów programu rządowego INFRASTRUKTURA KULTURY ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Przedmiotowe zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie: 500 000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

Z budżetu Województwa Lubelskiego udzielono dotacji celowej na wydatki majątkowe w wysokości: 606.642,00 zł.

 

 

Całkowity koszt zadania wyniósł: 1.106.642 zł.