INWESTYCJA W RAMACH ZADANIA „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MUZEALNEJ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZBIORÓW programu rządowego Infrastruktura Kultury”.

Spieszymy z informacją, że w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie rozpoczęła się już budowa tak potrzebnego w naszym Muzeum magazynu zbiorów. Inwestycja ta jest realizowana w ramach zadania Rozwój infrastruktury muzealnej w zakresie bezpieczeństwa zbiorów programu rządowego INFRASTRUKTURA KULTURY  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie: 500 000,00 zł.

 

 

 

 

 

Z budżetu Województwa Lubelskiego udzielono dotacji celowej na wydatki majątkowe w wysokości: 606.642,00 zł.

 

 

Całkowity koszt zadania wyniesie: 1.106.642 zł