INNE SPOJRZENIE
prezentacja projektu

W miniony piątek, 15 grudnia 2017 r., odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadania pt. „Inne spojrzenie. Przystosowanie treści wystaw stałych Muzeum Wsi Lubelskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

Dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Wsi Lubelskiej pozyskało szereg pomocy przeznaczonych do poznania dotykowego, m.in.: mapę dotykową terenu Muzeum, odlewy z brązu wybranych budynków, makiety układów wnętrz, drewniane modele  mechanizmu młyńskiego wiatraka oraz prasy do tłoczenia oleju, tła dźwiękowe w muzealnych świątyniach i ponad 80 rekwizytów do poznania dotykowego. Dodatkowym elementem jest 200 informatorów wydanych w druku powiększonym i alfabecie Braille’a, które zostały rozesłane do najważniejszych ośrodków w Polsce pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, w tym fundacji i stowarzyszeń, a także bibliotek i ośrodków turystycznych.

Współorganizatorami zadania byli: Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (oddział Lublin), Fundacja Szansa dla Niewidomych. Za koordynację i realizację zadania z ramienia Muzeum odpowiadali: Anna Fajge-Samoń, Iwona Olech, Łukasz Konopa.

Osoby chcące skorzystać z nowej oferty skierowanej do osób z niepełnosprawnościami prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Działu Ekspozycji i Edukacji.

Dane do kontaktu:
Anna Fajge-Samoń, Iwona Olech
edukacja@skansen.lublin.pl
tel. 533-803-706

 

INNE SPOJRZENIE
Otwarcie wystaw dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku