Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Zadanie pn.: „Budowa zaplecza sanitarnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w dolinie rzeki Czechówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.