Informacja o dofinansowaniu zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Zadania realizowane w Muzeum Wsi Lubelskiej dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Lublinie

 

  1. Konserwacja drzewostanu na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

 

  1. Rewaloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Czechówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

 

  1. Budowa edukacyjnej ekspozycji zielarskiej w zagrodzie z Janiszowa przyległej do rzeki Czechówki i stawu

 

  1. Ochrona rzeki Czechówki, stawu i terenów przybrzeżnych w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.