Informacja o dofinansowaniu inwestycji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dotuje przedsięwzięcie pn.: „Konserwacja rzeki Czechówki w km 6+271 – 7+050 mb wraz z odmuleniem zbiornika wodnego na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” realizowane przez Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.