INAUGURACJA WOJEWÓDZKA EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA
10 września 2022 – Janowiec

Muzeum Wsi Lubelskiej jako koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie lubelskim zaprasza na inaugurację wojewódzką 30. edycji EDD, która odbywa się pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”. Inauguracja wojewódzka będzie miała miejsce w sobotę 10 września na Zamku w Janowcu podczas wydarzenia „Wokół wielkanocnej tradycji bębnienia” organizowanego przez tamtejszy Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

 

Wielkanocne bębnienie to ważny zwyczaj dla mieszkańców zarówno Janowca, ale również Iłży, Iwanisk, Wielopola Skrzyńskiego i Zakrzówka. Tej tradycji będzie poświęcone spotkanie w Janowcu stanowiące jednocześnie Inaugurację Wojewódzką EDD.

 

RAMOWY PROGRAM WYDARZENIA (miejsce: Sala Biała – Dom Północny| Zamek w Janowcu)

10:00 – Uroczysta inauguracja EDD w województwie lubelskim

10:30 – Wystąpienie dotyczące działań podejmowanych przez NID w zakresie dziedzictwa niematerialnego i tworzenia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

(Anna Sikora-Terlecka, Narodowy Instytut Dziedzictwa – Koordynator regionalny ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego)

11:00 – Zwiedzanie Zamku i skansenu z zespołem zabudowy dworskiej z terenu Lubelszczyzny

12:30– Tradycja bębna Wielkanocnego jako niematerialne dziedzictwo kulturowe
Spotkanie depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego kultywujących tradycję wielkanocnego bębnienia. Wystąpienia:
12:35 | Barabaniarze z Iłży
12:55 | Bębniarze z Wielopola Skrzyńskiego
13:15 | Tarabaniarze z Iwanisk
13:35 | Tarabaniarze z Zakrzówka
13:55| Bębniarze z Czermna
14:15 | Bębniarze z Janowca nad Wisłą

14:35 –Prezentacja tradycji bębniarskich na dziedzińcu zamkowym

15:30 – Pasterstwo – zapomniane dziedzictwo

(Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew , Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Specjalne wystąpienie inicjujące powrót do tradycji wypasu owiec przy zamku w Janowcu, realizowanego partnersko przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

10:00 – 17:00 – „Spotkanie z dawnym drukiem i grafiką drzeworytową”

Prezentacja Pracowni badań i edukacji historycznej Tadeusza Grajpla (Galeria w Bramie)

 

 

To wydarzenie będzie prawdziwym świętem niematerialnego dziedzictwa. Będzie można dowiedzieć się wielu ciekawostek nie tylko o samej janowieckiej tradycji bębnienia wielkanocnego, ale także skonfrontować ten obrzęd z podobnymi zwyczajami w Polsce. Janowiec jest też miejscem, gdzie kultywowane, a nawet wskrzeszane są inne niematerialne tradycje, o czym tego dnia będzie mowa. Wydarzenie będzie również doskonałą okazją do spotkania osób i środowisk z Lubelszczyzny, które są depozytariuszami rozmaitych zwyczajów w całym swym bogactwie i różnorodności – niezależnie od tego czy są wpisani na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, planują takie starania lub nie.