III WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ l PISANKĘ WIELKANOCNĄ
Termin dostarczenia prac do WOK przedłużony do 16 marca

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w III edycji Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

 

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Inicjatorem i współorganizatorem wydarzenia jest Poseł do Parlamentu Europejskiego – Pani Beata Mazurek.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych do dnia 16 marca 2022 r. wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, pocztą lub osobiście na adres Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

 

Szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu:

http://www.wok.lublin.pl/uploads/user_files/185/2KsGX7OFV2Kkk8M/regulamin-i-karta-konkurs-na-palme-i-pisanke-2022.pdf