II WOJEWÓDZKIE LUBELSKIE ŚWIĘTO MIODU
20 września 2020
Rynek Starego Miasta w Lublinie

II Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu odbędzie się 20 września 2020 r., na Rynku Starego Miasta w Lublinie.

Jest to wydarzenie o zasięgu regionalnym organizowane przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie i Lubelskie Koło Pszczelarzy. Jego ideą jest popularyzacja pszczelarstwa w województwie lubelskim, upowszechnienie wiedzy na temat znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka, lubelskich osiągnięć w zakresie prowadzenia pasiek i produkcji miodu, a także zalet stosowania i spożywania produktów pszczelich.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

 

Muzeum Wsi Lubelskiej jako sygnatariusz listu intencyjnego akcji „Lubelskie- wspólnie dla pszczół” wraz z organizatorami zaprasza do udziału w II Wojewódzkim Lubelskim Święcie Miodu!