II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY
19 sierpnia 2018

II Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „World Wide 2018” to okazja do podziwiania tanecznych i muzycznych występów zespołów z różnych stron świata. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-26 sierpnia br. Uczestnicy z Polski, Serbii, Turcji, Litwy, Meksyku i Bułgarii zaprezentują bogactwo narodowej kultury i tradycji ludowej swoich krajów.

W dniu 19 sierpnia o godz. 16:00 uczestnicy Festiwalu „World Wide 2018” wystąpią ze swoim programem w Muzeum Wsi Lubelskiej (sektor Roztocze).

Priorytetem wydarzenia jest przede wszystkim kultywowanie tradycji, zwyczajów ludowych i poznawanie kultur wielu narodów świata. Celem „World Wide 2018” jest również pielęgnowanie polskości oraz świadomości kulturowej społeczeństwa. Festiwal ma także za zadanie, integrację zespołów folklorystycznych.

„World Wide 2018” to miejsce wspólnej zabawy, w czasie której dzieci, młodzież i dorośli zapoznają się z bogactwem kultury i tradycji ludowej naszego regionu, kraju jak i z różnych stron świata, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do odmienności kulturowych, religijnych i obyczajowych różnych narodów. Festiwal jednocześnie jest miejscem współpracy i wymiany doświadczeń kierowników artystycznych i choreografów prowadzących zespoły folklorystyczne, okazją do zapoznania się z różnymi sposobami patrzenia na folklor i metodami jego przedstawiania na scenie.

Organizatorem II Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „World Wide 2018” jest puławskie Stowarzyszenie „Dla Folkloru”.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

II Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

„World Wide 2018”

19 sierpnia 2018

godz. 16:00

 

 

Więcej informacji: www.world-wide.eu