HEJ LATO
wakacyjna oferta edukacyjna w Muzeum Wsi Lubelskiej

Już po raz kolejny Muzeum Wsi Lubelskiej przygotowało specjalną, wakacyjną ofertę edukacyjną HEJ LATO!, prowadzoną w duchu wesołych spotkań z historią i tradycją w malowniczych plenerach skansenu, w otoczeniu starych chat i zieleni. Hej Lato! to wyjątkowa lekcja historii, która przybliża uczestnikom realia życia codziennego na Lubelszczyźnie w okresie przedwojennym oraz pozwala zapoznać się z charakterem Muzeum i jego zbiorami.

 

Terminy do wyboru w dniach – 27czerwiec – 14 lipiec 2023 r.

 

Maksymalna liczba osób w grupie – 50 dzieci, uczestnicy po przybyciu zostaną podzieleni na mniejsze zespoły, które zaopatrzone w mapki będą poruszać się po terenie Muzeum. Ideą jest odszukanie 3 stanowisk, na których będą oczekiwali edukatorzy – pracownicy Muzeum.

 

Biorąc pod uwagę zdarzenia losowe, stanowiska mogą ulec zmianie.

 

Koszt – 25 zł od osoby

Proponowana godzina rozpoczęcia – 9.00/10.00

Czas trwania – około 2 godziny

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc tel.: 81 533 85 13 wewn. 20

 

26.06 – 30.06

Tematy na stanowiskach:

medycyna ludowa, zabawy miasteczkowe, muzyka tradycyjna

 

3.07 – 7.07

Tematy na stanowiskach:

medycyna ludowa, zabawy miasteczkowe, pszczelarstwo wiejskie

 

10.07 – 14.07

Tematy na stanowiskach:

w miasteczkowym zakładzie fryzjerskim, pszczelarstwo wiejskie, zabawy pastwiskowe.