Greckokatolicka cerkiew
z Tarnoszyna
– świąteczny wystrój wnętrza

Na czas Wielkanocy greckokatolicka cerkiew z Tarnoszyna uzyskała stosowny świąteczny wystrój wnętrza.

Cerkiew z Tarnoszyna znajdująca się w Muzeum Wsi Lubelskiej jest jedyną spośród cerkwi translokowanych do muzeów skansenowskich w Polsce, której przywrócono funkcję kultową. Będąc obiektem muzealnym jest jednocześnie świątynią Greckokatolickiej Parafii w Lublinie pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Cerkiew znajdująca się w lubelskim skansenie została wybudowana  w 1759 r. w miasteczku Uhrynów (w II Rzeczypospolitej był to pow. sokalski woj. lwowskiego). W latach 1904-1906 przeniesiono ją do wsi Tarnoszyn (obecnie pow. Tomaszów Lubelski). Następnie z Tarnoszyna została translokowana do Muzeum Wsi Lubelskiej.

Jest to drewniany budynek pokryty gontem o trójczłonowej bryle z 3 kopułami. Trójdzielny z przedsionkiem, nawą i prezbiterium na osi oraz dwoma zakrystiami po obu stronach prezbiterium. Założenia ekspozycji w możliwym zakresie nawiązują do sytuacji wyposażenia cerkwi tarnoszyńskiej ok. 1939 roku. W muzealnej aranżacji wnętrza cerkwi wykorzystano nieliczne zachowane zabytki z Tarnoszyna. Większość eksponatów pochodzi z innych świątyń greckokatolickich Polski południowo-wschodniej. Wystrój prezbiterium najdokładniej odwzorowuje wnętrze tarnoszyńskie. Wobec szczątkowego zachowania się oryginalnego ikonostasu tarnoszyńskiego z pocz. XX w., we wnętrze wkomponowano ikonostas z 2 poł. XVIII w. ze zniszczonej cerkwi w Teniatyskach, wykonany prawdopodobnie przez malarzy tzw. szkoły żółkiewskiej.

 

*fot. K. Wasilczyk