Finał XI Dni Otwartych Funduszy Europejskich
11 maja

11 maja na Placu Teatralnym przed CSK miał miejsce finałowy festyn z okazji  XI Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Nie mogło zabraknąć tam nas. Dzięki funduszom europejskim nasze Muzeum mogło zrealizować projekt „Miasteczko Prowincjonalne Europy środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – I etap”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (oś priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki). Przedstawiciele naszego Muzeum zaprezentowali zabawki z dawnych lat, takie same jakimi bawili się ich pradziadkowie. Zabawa nimi sprawiła wiele radości nie tylko dzieciom ale i dorosłym (patrz fotorelacja), którzy chętnie przenosili się w dawny świat beztroski.