Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor-u źródeł kultury 2022”
-zgłoszenia do 22 kwietnia 2022

Radio Lublin zaprasza do zgłoszenia się na Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor-u źródeł kultury 2022”! 

Kultura tradycyjna przeżywa swój renesans. Jednak nie zawsze wiąże się to z pogłębioną wiedzą. Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor-u źródeł kultury 2022”, który w tym roku po raz pierwszy organizujemy, jest adresowany do dorosłych, młodzieży i dzieci kultywujących tradycje z zespołów ludowych a także artystów czerpiących inspiracje z kultury tradycyjnej. Festiwal zakłada szeroką prezentację i przez to popularyzację kultury ludowej w następujących kategoriach: solista (śpiewak lub instrumentalista), zespoły lub kapele ludowe (w młodzieżowe i dziecięce zespoły śpiewacze), rękodzieło artystyczne. Regionalny festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor-u źródeł kultury 2022” będzie zorganizowany we współpracy z Muzeum Wsi Lubelskiej w poniedziałek 2 maja jako  impreza rodzinna dla mieszkańców całej Lubelszczyzny. Uczestnikami festiwalu regionalnego będą osoby/instytucje wybrane przez jury na podstawie zgłoszeń w ramach przedfestiwalowego przeglądu, jury jednocześnie będzie odpowiedzialne za wyłonienie laureatów festiwalu regionalnego. Przewidzieliśmy nagrody finansowe oraz dla muzyków – możliwość nagrania płyty w Studiu Nagraniowym Radia Lublin.

Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach będą mogli zaprezentować się na arenie ponadregionalnej w czasie czerwcowego festiwalu twórczości ludowej „Jawor-u źródeł kultury” w muzeum Wsi Kieleckiej Parku Etnograficznym w Tokarni organizowanych przez Radio Kielce.

Harmonogram:

Przedfestiwalowy przegląd twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny:

– powołanie pięcioosobowego jury, opracowanie regulaminu, dokumentów rekrutacyjnych (1-5 kwietnia 2022 r.);

– rekrutacja uczestników i przyjmowanie zgłoszeń  uczestników w kategoriach solista (śpiewak lub instrumentalista), zespoły lub kapele ludowe (w młodzieżowe i dziecięce zespoły śpiewacze), rękodzieło artystyczne (6-22 kwietnia 2022);

– wyłonienie grupy 18 finalistów (po 6 uczestników w każdej z kategorii), którzy wystąpią w festiwalu kultury tradycyjnej Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022” (do 25 kwietnia).

Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022” (2 maja):

– prezentacja finalistów – występy muzyczne i pokaz rękodzieła artystycznego w Muzeum Wsi Lubelskiej zorganizowane jako rodzinna impreza;

– ocena prezentacji jury i wyłonienie laureatów 1., 2. i 3. w każdej z trzech kategorii;

– wręczenie nagród (1. miejsce – po 2 000,00 zł,  2. miejsce – po 1 500,00 zł, 3. miejsce – po 1 000,00 zł).

Nagranie i wydanie płyty cd (6-19 maja):

– nagranie po dwa utwory każdego z trzech laureatów w kategoriach muzycznych w Studiu Lublin (studio nagraniowe Radia Lublin);

– realizacja, mastering i tłoczenie płyty.

Ponadregionalna prezentacja w czasie festiwalu twórczości ludowej „Jawor – u źródeł kultury” w Muzeum Wsi Kieleckiej Parku Etnograficznym w Tokarni zorganizowanym przez Radio Kielce (25-26 czerwca 2022).

Informacje pod nr 81 53 64 237 (poniedziałek – piątek, godz. 8.00-16.00).

Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor-u źródeł kultury 2022” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022″.

BILETY WSTĘPU: normalny 20 zł , ulgowy 10 zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN