EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
w województwie lubelskim
12-13.09.2020 i 19-20.09.2020

Już niebawem zostaną zainaugurowane 28. Europejskie Dni Dziedzictwa – największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Tegoroczna odsłona EDD odbędzie się w dwa wrześniowe weekendy (12-13.09.2020 oraz 19-20.09.2020) i będzie przebiegała pod hasłem Moja Droga.

W tym roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym regionie organizowane są m.in. warsztaty, spotkania autorskie, prelekcje, wystawy, spacery, gry miejskie i in.

Tegoroczna tematyka EDD dała możliwość organizacji m.in. wystaw fotografii, wśród których znajdują się: Obiekty sakralne Gminy Puławy w fotografii Anety Ciesielskiej przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu. Wystawa jest swoistą podróżą po historycznych i religijnych miejscach Gminy Puławy. Z kolei Był sobie przemysłowy Lublin to propozycja będąca częścią cyklu W obiektywie Pana Jacka, na którą zaprasza Galeria Po 111 Schodach Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie. Zamoyscy i Zamość – ścieżkami historii i kultury, to wystawa traktująca o rodzie Zamoyskich, który pozostawił po sobie niezwykłe europejskie dziedzictwo. Wystawę przygotowała Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

Wśród wydarzeń interpretujących hasło Moja Droga nie zabraknie tematycznych spacerów połączonych ze zwiedzaniem. Na wspólną wędrówkę w ramach wydarzenia Moja droga – kierunek Kraśnik zaprasza Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku wraz z Miastem Kraśnik. Program spotkania obejmuje m.in. spacer po starówce, podczas którego miejscowi historycy – omówią dzieje miasta, przybliżą jego wielokulturowość i dziedzictwo. Z kolei Trudne drogi do wolności to wydarzenie organizowane przez Państwowe Muzeum na Majdanku, które przygotowało unikalne zwiedzanie połączone z prelekcją. Uczestnicy spotkania będą mieli szansę poznać nie tylko historię niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Lublinie, ale również dalszą drogę więźniów Majdanka deportowanych do kolejnych obozów. Podczas wydarzenia organizatorzy opowiedzą także o powojennych losach wybranych więźniów, o ich drodze po odzyskaniu wolności.

Tradycyjnie, w ramach tegorocznych obchodów EDD odbędą się wykłady i prelekcje m.in. Droga Józefa Ignacego Kraszewskiego, wydarzenie będące zachętą do ponownego odczytania dzieł J.I. Kraszewskiego, jego korespondencji i biografii, a także zachętą do refleksji o drodze życia autora Kordeckiego, która była drogą wiary i pokory. Głównym punktem uroczystości będzie wernisaż wystawy pt. Modlitwy serca Józefa Ignacego Kraszewskiego, nie zabraknie zwiedzania kaplicy dworskiej pod wezwaniem św. Anny. Wydarzeniu będzie towarzyszyło czytanie wybranych fragmentów autorstwa J.I. Kraszewskiego, koncert muzyczny i projekcja filmu pt. Uwikłany w historię. Natomiast prelekcja pt. Dwór tu nie stał – niezwykła opowieść o podróży Dworu z Gościeradowa. to propozycja Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Spotkanie będzie poświęcone budynkowi, który pokonał trasę 60 kilometrów, aby stać się cennym zabytkiem w malowniczym miasteczku nad Wisłą.

W ramach tegorocznych obchodów święta zabytków odbędą się także wydarzenia w plenerze np. Zaślubiny z Wisłą w Dęblinie, podczas którego zostanie wspólnie odśpiewany Hymn do Bałtyku oraz wygłoszone słowa Roty Ślubowania.

Tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa to również wydarzenia on – line, a wśród nich znalazły się m.in. Powojenna droga Zamoyskich przygotowane przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Jest to rozmowa z Inką Zamoyską najmłodszą córką ostatnich właścicieli Kozłówki o powojennych losach rodziny Zamoyskich. Z kolei Internetowa wystawa fotografii Kazimierza Nowaka to propozycja Biblioteki Na Poziomie, Filii nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

 

Powyższe wydarzenia to jedynie część atrakcji organizowanych w ramach tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym województwie. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym planem wydarzeń przygotowanych przez lokalnych organizatorów.

Szczegółowe informacje znajdują się na ogólnopolskiej stronie www.edd.nid.pl.

 

Informator woj. lubelskiego w wersji PDF (do pobrania).

 

 

Lista wydarzeń organizowanych w tegorocznych obchodach

 Europejskich Dni Dziedzictwa w woj. lubelskim

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach

Konkurs W poszukiwaniu historii nieznanej

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Puławskie drogi

 

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

Moja droga – kierunek Kraśnik

 

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

Wystawa: Zamoyscy i Zamość – ścieżkami historii i kultury

 

Biblioteka Na Poziomie, Filia nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Internetowa wystawa fotografii Kazimierza Nowaka

 

Galeria Po 111 Schodach MDK nr 2 z Lublina

Pani Franciszka z domu Martna

Był sobie przemysłowy Lublin

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu

Moja droga

 

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej

Od Unii Lubelskiej Do Unii Europejskiej

 

Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu

Zabytki sakralne Gołębia – prelekcja i prezentacja multimedialna Pana Jacka Śnieżka

Obiekty sakralne Gminy Puławy w fotografii Pani Anety Ciesielskiej

Bale i nadzieja na wolną Polskę

 

Biblioteka Na Poziomie, Filia nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Wydarzenie w cyklu: Moja Droga… Notatki z podróży – warsztaty papiernicze

 

Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Różne drogi – jeden cel

 

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie

EDD Krasienin 2020 pod hasłem Losy Polaków w drodze do wolnej Ojczyzny

 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Liga Morska i Rzeczna

Miejski Dom Kultury w Dęblinie

Zaślubiny z Wisłą w Dęblinie

 

Fundacja Kapela i Zespół „Swojacy”

Przegląd Pieśni Ludowych

 

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Droga życia Józefa Ignacego Kraszewskiego

 

Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu

Niezawodne przepisy kulinarne Kobiet z Pasją Borowa-Skoki”. Promocja wydawnictwa

 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Powojenna droga Zamoyskich

 

Państwowe Muzeum Na Majdanku

Trudne drogi do wolności

Drogi do wolności

 

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Droga przez Wisłę, czyli jak ród Firlejów połączył dwa brzegi

Dwór tu nie stał – niezwykła opowieść o podróży Dworu z Gościeradowa

Z cukiernicą w historyczną drogę

 

 

 

 

 

 

*Od 2014 roku Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie pełni funkcję koordynatora EDD w województwie lubelskim.