EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
7-8 i 14-15 września 2019

Już niebawem zostaną zainaugurowane 27. Europejskie Dni Dziedzictwa – największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Tegoroczna odsłona EDD odbędzie się w dwa wrześniowe weekendy (7-8 oraz 14-15.09.2019) i będzie przebiegała pod hasłem Polski splot, którego wielopłaszczyznowa interpretacja stworzyła szeroki wachlarz wartościowych wydarzeń w województwie lubelskim.

W tym roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym regionie organizowane są warsztaty, koncerty, spotkania autorskie, pikniki, sesje popularnonaukowe, pokazy, spotkania autorskie, inscenizacje i in.

Nie zabraknie tematycznych spacerów połączonych ze zwiedzaniem m.in. Spacer po Kazimierzu Dolnym szlakiem architektów: Jana Koszyc Witkiewicza i Karola Sicińskiego organizowany przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym czy Spacer szlakiem lokalnych zabytków, na który zaprasza Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.

Tegoroczna tematyka EDD dała możliwość organizacji także wielu interesujących wystaw fotografii, wśród których znajdują się: Utkane ze wspomnień- lata 20., 30., 40. przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu, Ścieżki pogranicza w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie czy Oblicza Lublina – wystawa fotografii Janusza Maruszaka organizowana przez Filię nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Tradycyjnie już odbędą się wykłady i prelekcje nawiązujące do tematyki niepodległościowej m.in. Państwo rozdarte na części powrót scalone zostanie – Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie czy Architektoniczny splot z historią w tle, czyli niebanalne dzieje siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – gawęda o ponad stuletnich dziejach lubelskiej Książnicy, założonej w 1907 roku, na którą zaprasza Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Europejskie Dni Dziedzictwa są również doskonałą okazją do aktywnego włączenia w obchody najmłodszych odbiorców, dla których zorganizowane będą liczne zajęcia edukacyjne, rajdy rowerowe czy warsztaty rękodzieła, które proponuje m.in. Miejska Biblioteka Publiczna w Puławach.

W wielu miejscowościach Lubelszczyzny odbędą się wydarzenia plenerowe skupione wokół lokalnego dziedzictwa, takie jak piknik w Gościeradowie  – Gmina Gościeradów – splot polskich zwyczajów i tradycji lub piknik historyczny w Stefankowicach. W ramach tych wydarzeń, angażujących całe społeczności, można liczyć na pokazy, koncerty, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych.

 

To jedynie część atrakcji przygotowanych z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym województwie.

Zapraszamy do zapoznania się z planem wydarzeń przygotowanych przez tegorocznych organizatorów.

Szczegółowe informacje znajdują się na ogólnopolskiej stronie www.edd.nid.pl.

 

 

 

Lista wydarzeń organizowanych przez instytucje biorące udział w tegorocznych obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa

w woj. lubelskim:

 

1.Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Sploty życiowe mieszkańców Gminy Niemce

2.Gminny Ośrodek Kultury w gołębiu; Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu –

Gołębskie sploty

3.Wójt Gminy Gościeradów; Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie; Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie; Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów; Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa; Sołectwa Łany i Mniszek

Gmina Gościeradów – splot polskich zwyczajów i tradycji

4.Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Spacer po Kazimierzu Dolnym szlakiem architektów: Jana Koszyc Witkiewicza i Karola Sicińskiego

5.Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Różany splot

6.Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie; Współorganizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka w Krasieninie, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Krasienina i okolic im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie

U progu II Rzeczypospolitej

7.Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku; Miasto Kraśnik

Kraśnik – splot historii, kultury i dziedzictwa

8.Filia nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Artystyczny pejzaż – warsztaty z podstaw plecenia makatek

9.Biblioteka Na Poziomie Filia nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Co ty pleciesz? – warsztaty tkactwa dla szkół

Polski splot – wernisaż wystawy tkactwa Sabiny Krzywdy

Warsztaty tkackie dla dorosłych

10.Filia nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Oblicza fotografii – wystawa fotografii Janusza Maruszaka

11.Państwowe Muzeum na Majdanku

Historia pisana komiksem – bezpłatne oprowadzanie tematyczne w oparciu o komiks „Chleb wolnościowy”

12.Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie

Ścieżki pogranicza

13.Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Wystawa – Lubelskie DNA

Architektoniczny splot z historią w tle, czyli niebanalne dzieje siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

14.Biblioteka Miejska w Puławach, Filia nr 3

Krajki zdobią stroje

15.Biblioteka Miejska w Puławach, Filia nr 7

Nie byliśmy bez ojczyzny, bo nam zostały Puławy

16.Biblioteka Miejska w Puławach Oddział dla dzieci

Obchody Dni Dziedzictwa Kulturowego

17.Biblioteka Miejska w Puławach, Filia nr 4

Polski splot

18.Biblioteka Miejska w Puławach, Filia nr 5

Polski splot

19.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach

Puławski splot

20.Biblioteka Miejska w Puławach

Spotkanie autorskie Hanny Pawłowskiej

Spotkanie autorskie Wojciecha Potockiego

21.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach

Tradycja i kultura ludowa łączą pokolenia

22.Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Skażeni Polskością

23.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie

Polski splot

24.Stowarzyszenie „Sosenka” w Stefankowicach

Piknik Historyczny Stefankowice 2019

25.Stowarzyszenie CICHOSZ

Sploty historii w gminie Milanów

26.Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych; Nadleśnictwo Strzelce

Spacery historyczne po zespole pałacowo-parkowym w Maziarni Strzeleckiej

27.Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zaślubiny z Wisłą

28.Fundacja Kapela i Zespół „Swojacy”

Zaśpiewamy, zatańczymy na ludowo – przegląd pieśni ludowych

29.Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej

Moniuszkowskie „PRZĘDZENIE” na pianino, głos i kołowrotek…

 

 

 

*Od 2014 roku Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie pełni funkcję koordynatora EDD w województwie lubelskim.