EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
Zmiana koordynatora w województwie lubelskim

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie od 2014 r. pełniło rolę koordynatora wojewódzkiego Europejskich Dni Dziedzictwa. Regionalna koordynacja tego największego w Europie projektu społeczno-edukacyjnego przez blisko dekadę przynosiła nam satysfakcję, była polem wielu doświadczeń, jak też spotkań i rozwoju dla naszych pracowników, którzy zajmowali się EDD, bezpośrednio współpracowali
z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz innymi koordynatorami z całej Polski.

Nadszedł czas, aby możliwość koordynacji EDD w naszym województwie miała inna instytucja, która będzie współdziałała z lokalnymi organizatorami przy kolejnych odsłonach Europejskich Dni Dziedzictwa. Od 2024 r. będzie to Muzeum Narodowe w Lublinie.

Dziękujemy instytucjom z całego województwa lubelskiego, które wraz z nami tworzyły EDD przez te wszystkie lata. Wyrażamy wdzięczność za zaangażowanie w ten projekt, jaki połączył nasze drogi, które skrzyżowały się na szlaku różnych, aczkolwiek wspólnych opowieści. Opowieści o dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny.

Nowym koordynatorom życzymy radości i satysfakcji, która nam towarzyszyła przy realizacji każdej edycji EDD. Zapraszamy oczywiście wszystkich organizatorów lokalnych do zgłaszania wydarzeń w tegorocznej odsłonie, która odbędzie się pod hasłem „Szlaki. Sieci. Połączenia”.

 

Dane kontaktowe nowego koordynatora EDD w województwie lubelskim – Muzeum Narodowe w Lublinie:

Barbara Oratowska, Justyna Woźniak, Nazar Dzedzinskyi

edd@mnwl.pl

+48 815 379 637

Więcej informacji: https://zamek-lublin.pl/europejskie-dni-dziedzictwa/