EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
podsumowanie tegorocznej edycji

 

Podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa 2016

w województwie lubelskim

 

W dwa weekendy września (10-11.09.2016 i 17-18.09.2016) w województwie lubelskim odbywały się Europejskie Dni Dziedzictwa, będące międzynarodową inicjatywą, której celem jest promowanie zabytków i dziedzictwa kulturowego Starego Kontynentu. Co roku, podczas tego największego święta zabytków w Europie, organizowane są różnorodne wydarzenia na terenie całej Polski. Ta wspaniała inicjatywa niejednokrotnie skupia wokół społeczności lokalne, przyczyniając się do ich integracji, bywa też impulsem do poznawania często już zapomnianych, a faktycznie bogatych lokalnych historii.

 

Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa przebiegała pod hasłem: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią”, które interpretowano różnorodnie, dzięki czemu udało się stworzyć w naszym województwie szeroki wachlarz wydarzeń, wśród których nie zabrakło wystaw, interesujących prelekcji, spacerów po intrygujących miejscach, koncertów i in.

 

W 2016 r. do europejskiej inicjatywy włączyły się 24 instytucje z woj. lubelskiego w tym: muzea, biblioteki, ośrodki kultury, szkoły, stowarzyszenia. W Europejskich Dniach Dziedzictwa w regionie wzięło udział 10312 uczestników w 11 miejscowościach. Obchody odbyły się w 28 miejscach i składało się na nie 78 wydarzeń.

 

Muzeum Wsi Lubelskiej, jako koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa w woj. lubelskim, pragnie podziękować wszystkim instytucjom z regionu, które zaangażowały się w obchody tegorocznej edycji EDD. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie, ogromny wkład pracy i trud jaki został włożony w przygotowanie i organizację wydarzeń oraz za poświęcony czas i determinację w dążeniu do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie wartości

i zachowania dziedzictwa kulturowego.

 

Już dziś zachęcamy do włączenia się w Europejskie Dni Dziedzictwa 2017, które odbędą się w dniach 9-10 i 16-17 września i będą przebiegały pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

 

 

FOTORELACJA: