„EDUKACJA REGIONALNA
W SZKOŁACH ROLNICZYCH”
– spotkanie w Muzeum Wsi Lubelskiej

W miniony czwartek, 20 października 2022 r., w naszym Muzeum gościliśmy nauczycieli szkół rolniczych z całego kraju, uczestników trzydniowych ogólnopolskich warsztatów „Edukacja regionalna w szkołach rolniczych”. Spotkanie rozpoczął panel dyskusyjny: „Renesans tradycji. Komu jest potrzebna edukacja regionalna? Cele i zadania edukacji regionalnej”, poprowadzony prze dyr. Muzeum Bognę Bender-Motykę. W debacie udział wzięli: prof. Katarzyna Smyk (UMCS, NIKiDW), dr Agata Kusto (UMCS, MWL) Zbigniew Skuza (Prezes Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, wicedyrektor Muzeum Wsi Radomskiej), Monika Trypuz (artysta plastyk, autorka wystawy „Atencja. Rocznik wsi”).

Podczas spotkania w Muzeum podjęliśmy niezwykle ważne tematy m. in. Osadzenie w kontekście historycznym i kulturowym miejsca jako elementu pogłębiającego więź uczniów ze środowiskiem lokalnym i regionem” czy „Tradycja, zwyczaje i twórczość ludowa – istotne elementy rzeczywistości społecznej na wsi, ułatwiające uczniom odkrywanie tożsamości”. Goście zwiedzili Muzeum i wzięli udział w inspirujących warsztatach z wykonywania pająków ludowych i śpiewania białym głosem, przygotowanych przez pracowników MWL.

Warto dodać, że inicjatywa spotkania jest owocem współpracy dyrekcji Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im .Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie. Jesteśmy przekonani, że podjęta inicjatywa będzie owocować dalszą współpracą z nauczycielami i uczniami ze szkół  rolniczych.

Składamy serdeczne podziękowania za koordynację wszystkich działań Krajowemu Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.