DZIEŃ BEZPŁATNEGO WSTĘPU
do Muzeum Wsi Lubelskiej

Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum Wsi Lubelskiej będzie środa, 7 grudnia 2022 r.

 

Zapraszamy!