DZIEŃ BEZPŁATNEGO WSTĘPU
do Muzeum Wsi Lubelskiej

Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum Wsi Lubelskiej będzie piątek, 12 sierpnia 2022 r.

 

Zapraszamy!