DZIEŃ BEZPŁATNEGO WSTĘPU
do Muzeum Wsi Lubelskiej

Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum Wsi Lubelskiej będzie wtorek, 21 lutego 2023 r.

 

Zapraszamy!