DZIEŃ BEZPŁATNEGO WSTĘPU do Muzeum Wsi

Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum Wsi Lubelskiej będzie wtorek, 2 stycznia 2024 roku.
Zapraszamy!