DZIEŃ BEZPŁATNEGO WSTĘPU do Muzeum Wsi Lubelskiej.

Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum Wsi Lubelskiej będzie poniedziałek, 23 października 2023 r.

Zapraszamy!