DZIEŃ BEZPŁATNEGO WSTĘPU
do Muzeum Wsi Lubelskiej

 Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum Wsi Lubelskiej będzie piątek, 29 marca 2024r. Zapraszamy!