DZIEŃ BEZPŁATNEGO WSTĘPU
do Muzeum Wsi Lubelskiej

Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum Wsi Lubelskiej będzie wtorek, 5 marca 2024r. Zapraszamy!