DZIEŃ BEZPŁATNEGO WSTĘPU do Muzeum Wsi Lubelskiej

Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum Wsi Lubelskiej będzie wtorek, 13 lutego 2024 r.
Zapraszamy!